Poznaj agentów Unum,

którzy w 2024 roku dołączyli do Million Dollar Round Table

Million Dollar Round Table to niezależne stowarzyszenie, gromadzące najlepszych na całym świecie doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych na życie. Przynależność do tej organizacji to dowód profesjonalizmu i najwyższych osiągnieć w branży finansowej.

Powierz swoje bezpieczeństwo firmie działającej

od ponad 25 lat na polskim rynku i ekspertom,

którzy zyskali międzynarodowe uznanie.

Top of the Table

Court of the Table

Daniel Koprzywa

daniel.koprzywa@unum.pl

501 770 669

Piotr Bartoń

piotr.barton@unum.pl

Anna Lenartowiecz

anna.lenartowicz@unum.pl

500 731 381

Life Member


Grzegorz Dymski

Monika Walenciak

monika.walenciak@unum.pl

Jacek Hyży

2+ KWALIFIKACJI

Barbara Nawrocka

Joanna Włochowicz

Tomasz Poniakowski

tomasz.poniakowski@unum.pl

607 300 555

Agata Karkusiewicz

Jacek Puchajda

jacek.puchajda@unum.pl

Maciej Podgórski

Karol Jakubczyk

Magdalena Herman

Małgorzata Jemmali

malgorzata.jemmali@unum.pl

Agnieszka Szmal-Dyrek

agnieszka.szmal-dyrek@unum.pl

Marta Styczyńska

marta.styczynska@unum.pl

Robert Kabala

Izabela Chróścielewska-Dziubińska

izabela.chroscielewska-dziubinska@unum.pl

Łukasz Kucharski

608 394 942

Martyna Szulc

martyna.szulc@unum.pl

DEBIUTANCI

609 997 788

Aleksandra Bagińska

Alicja Friedensberg

alicja.friedensberg@unum.pl

606 662 063

Magdalena Gałęska

magdalena.galeska@unum.pl

531 794 701

Anna Jabłońska

anna.jablonska@unum.pl

572 598 132

Monika Jachimowska

607 897 810

Michał Judek

michal.judek@unum.pl

502 099 589

Anna Kaczmar

506 156 892

Mariusz Kryska

504 960 462

Piotr Melon

piotr.melon@unum.pl

537 831 806

Agnieszka Ochocka

509 519 128

Marta Słomian

663 876 036

Agnieszka Strzelecka

881 494 760

Piotr Subaczewski

piotr.subaczewski@unum.pl

505 225 986

Mateusz Szargało

792 220 595

Mariola Truszczyńska

502 383 175

Roman Winkel

602 480 840

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

Kariera w Unum
unum.pl