Poznaj 34 agentów Unum, którzy w 2022 roku dołączyli do Milion Dolar Round Table

Million Dollar Round Table to niezależne stowarzyszenie, gromadzące najlepszych na całym świecie doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych na życie. Przynależność do tej organizacji to dowód profesjonalizmu i najwyższych osiągnieć w branży finansowej.

Powierz swoje bezpieczeństwo firmie działającej

od ponad 25 lat na polskim rynku i ekspertom,

którzy zyskali międzynarodowe uznanie.

10+ KWALIFIKACJI

2+ KWALIFIKACJI

DEBIUTANCI

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

Kariera w Unum
unum.pl