Poznaj agentów Unum,

którzy w 2023 roku dołączyli do Million Dollar Round Table

Million Dollar Round Table to niezależne stowarzyszenie, gromadzące najlepszych na całym świecie doradców finansowych i agentów ubezpieczeniowych na życie. Przynależność do tej organizacji to dowód profesjonalizmu i najwyższych osiągnieć w branży finansowej.

Powierz swoje bezpieczeństwo firmie działającej

od ponad 25 lat na polskim rynku i ekspertom,

którzy zyskali międzynarodowe uznanie.

Court of the Table

Monika Walenciak

monika.walenciak@unum.pl

Paweł Grabowski

Piotr Bartoń

piotr.barton@unum.pl

10+ KWALIFIKACJI

2+ KWALIFIKACJI

Jacek Puchajda

jacek.puchajda@unum.pl

Joanna Opolska

Elżbieta Mielcarz

Sebastian Dziubiński

Katarzyna Mielnicka

Małgorzata Jemmali

malgorzata.jemmali@unum.pl

DEBIUTANCI

Paweł Głaz

Izabela Chróścielewska-Dziubińska

izabela.chroscielewska-dziubinska@unum.pl

Robert Kabala

Joanna Kłaczkiewicz

joanna.klaczkiewicz@unum.pl

Łukasz Kucharski

Anna Lenartowicz

anna.lenartowicz@unum.pl

Agata Potocka

agata.potocka@unum.pl

Joanna Rakowska

joanna.rakowska@unum.pl

Marta Styczyńska

marta.styczynska@unum.pl

Agnieszka Szmal-Dyrek

agnieszka.szmal-dyrek@unum.pl

Martyna Szulc

martyna.szulc@unum.pl

Maciej Teległow

maciej.teleglow@unum.pl

Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575, kapitał zakładowy w wysokości 60 000 000,00 zł w całości opłacony.

Kariera w Unum
unum.pl